zondag 16 september 2012

Vlees eten

Wanneer je met niet-christenen, ex-christenen of 'christelijk opgevoede'-mensen praat over het geloof, kom je vaak tot interessante gesprekken. Zo sprak ik onlangs met een vegetariër, lid van de Partij voor de Dieren. Hij zou mij christen - niet wetend dat ik dominee was -, vertellen dat vlees eten door God verboden was.
Deze PvdD-man was christelijk opgevoed. Maar hij deed er niets meer mee. Wel wist hij dus hoe de Bijbel en God in elkaar staken. Want God heeft de mens geboden om vegetariër te zijn. Gelijk al in Genesis, als God tegen de mens zegt dat hij van alle zaaddragende planten mag eten. Dus niet van de dieren.
En Paulus schrijft aan de Romeinen dat sterke mensen geen vlees eten. Zwakke mensen eten wel vlees. Dus deze dierenactivist vond het vreemd dat christenen wel vlees eten.
Deze man zou gelijk hebben, ware het niet dat hij maar de halve waarheid vertelde. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.
God heeft inderdaad gezegd dat de mens van alle zaaddragende planten mocht eten. Wanneer de mens uit het paradijs wordt gestuurd, is het eten van dieren geen probleem. Wel geeft God een aantal voorwaarden om vlees te eten. Mozes schrijft hierover een aantal wetten en regels in Leviticus. Waaronder het ritueel slachten van reine dieren. Onreine dieren zijn uit den boze.
In Handelingen 10 krijgt Petrus een visioen, waarin God aan Petrus duidelijk maakt dat hij van al het vlees mag eten. Expliciet zegt God tegen de apostel: 'Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.'
Jezus zelf zegt dat niet wat de mond ingaat, maar juist uitgaat de mens onrein maakt. Waarmee een verbod op vleeseten is opgeheven.
Natuurlijk weet ook ik dat teveel vlees voor een mens niet goed is. En dat sommige soorten vlees ongezonde gevolgen heeft voor de mens (zoals bijvoorbeeld varkensvlees). Je zou om gezondheidsredenen dus van vlees kunnen afzien. Maar niet zozeer vanwege religieuze gronden, hoewel de aanwijzingen voor rein en onrein vlees blijven gelden.
Dan nog iets over Paulus en het eten van vlees. Ik citeer uit de brief aan de Romeinen 14 (vertaling van Gerard Koolschijn):
'Wie zwak is in het geloof moet u opnemen, niet voor discussies over geschilpunten. De één gelooft in alles eten, de zwakke eet groente. Wie eet moet degene die niet eet niet minachten. En wie niet eet moet degene die eet niet veroordelen. Want God heeft hem opgenomen.
U, wie bent u dat u andermans knecht veroordeelt? Hij staat of valt met zijn eigen heer. En hij zal overeind blijven, want de heer is in staat hem overeind te houden. (...) En wie eet, eet voor de heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet voor de heer niet en hij dankt God.
Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven we voor de heer, en ook als we sterven, sterven we voor de heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de heer.
Want dáárvoor is de Gezalfde gestorven en heeft hij geleefd: om heer te worden van doden en levenden.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten