woensdag 19 september 2012

Jezus' huwelijk en de provocatie van moslims

Twee dingen wil ik vandaag noemen. Het eerste is het stukje tekst waarin gelezen zou kunnen gaan worden dat Jezus daadwerkelijk getrouwd zou zijn geweest. In een oud stukje papyrus staat de zin: "Jezus zei tegen hen: mijn vrouw...". De rest van het stuk ontbreekt. Een onderzoekster heeft al gezegd dat dit papyrus geen bewijs is voor het huwelijk - maar toch, de geruchtenstroom is weer gang gekomen. En het pas prima in het beeld dat Jezus getrouwd zou zijn met Maria Magdalena.
Ik vraag het me erg af of je dat op basis van dit stukje kunt zeggen. Want dit stukje papier is volledig uit zijn verband gehaald. Niemand weet in welke context dit stuk is opgeschreven. We weten niet eens of het wel deel uit maakt van de officiële Bijbelse canon. Misschien was de auteur net als de schrijver van het Judas-evangelie een gnositicus. Ik ontleen geen waarheid aan dit stukje papier. Niet de waarheid zoals uit de Bijbel.
Het andere verhaal waar ik aandacht voor vraag is de uitgave van het Franse satire-tijdschrift Charlie Hebdo. In dit tijdschrift staat een aantal provocerende spotprenten over de profeet Mohammed. Die zijn zo provocerend, dat de Franse regering uit voorzorg een aantal ambassades heeft gesloten.
De cartoons volgen op een week waarin veel commotie is over de film 'Innocence of Muslims', een uitdagende film waarin Mohammed wordt getreiterd. Dit moet allemaal kunnen onder het mom van humor en vrijheid van meningsuiting.
Ik vind dit zeer bedreigend. Vanuit de eigen westerse samenleving. Waar toch moeten wij andere religies zo uitdagen? Waarom dagen we de moslims elke keer zo uit?
Het heeft iets enorm kinderachtigs. Net zoals je vroeger op het schoolplein een klasgenoot treiterde, zolang dat hij weer door het lint ging. Daar hoopte je natuurlijk op. Want dan gebeurde er weer eens wat. De hele ochtend verheugde je je erop dat straks, in de pauze, de boel weer zou escaleren. Puur omdat het kan. Je schoot er nooit wat mee op.
Die provocatie vind ik net zo erg als de reactie van de moslims zelf. Straks gaat de boel weer op scherp. Twee vliegtuigen in het WTC hebben we al gehad. Evenals de bloedige strijd van de moslimfundamentalisten van de Taliban tegen het westerse grootkapitaal.
Waaar eindigt dit allemaal?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten