zaterdag 1 september 2012

Filosofie-collectie Trouw

Ooit was dagblad Trouw de ochtendkrant van gereformeerd Nederland. ARP-leden lazen de krant die de politicus-dominee Abraham Kuyper ooit had opgericht. Ten tijde van de verzuiling was Trouw de spreekbuis van de AR-zuil.
Dat was vroeger. De ARP is opgegaan in het CDA, moslims zijn als christendemocraat een waardevolle volksvertegenwoordiger, en van verzuiling is geen sprake meer. Dagblad Trouw is al lang niet meer een krant van gereformeerden. Religie en filosofie zijn de ideologieën waar iedereen zich in herkent.
Zo kan het ook gebeuren dat Trouw een serie is gestart met boeken over filosofen. "Begrijp de wereld van nú, lees de filosofen", is het motto van de filosofie-reeks. Een ambitieus project. Vandaag verscheen de eerste editie. Nietzsche bijt het spits af. Friedrich Nietzsche. De eerste onder zijn gelijken.
Ik citeer de eerste alinea van het boek.
"Precies 130 jaar geleden, in 1882, schreef Friedrich Nietzsche in zijn boek De vrolijke wetenschap: 'God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood!' Maar, zo voegde hij eraan toe, 'ik kom te vroeg, het is mijn tijd nog niet. Deze ongelooflijke gebeurtenis is nog onderweg, ze is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen.'"
Een bijzondere keuze van Trouw om met de God-doder Nietzsche te beginnen. Had Trouw dan Nietzsche moeten verzwijgen? Dat denk ik niet, maar om met hem te beginnen vind ik weer het andere uiterste. Dat had voor mij niet gehoeven.
Misschien was het mooier, beter (et cetera) geweest als Nietzsche later besproken werd. Dat hij niet als eerste wordt genoemd. Maar dat is de keuze van de krant. En wat ik heb daar als predikant over te zeggen?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten