vrijdag 10 augustus 2012

Veldwerk - met de (tweeën)zeventig anderen!

Vanaf morgen ben ik een week weg. Ik trek de wereld in. Op zoek naar de grote oogst. Daarmee vervul ik de opdracht van Christus. Hij stuurde Zijn discipelen de wereld in. Om elk volk tot Zijn leerlingen te maken. Zeker als dominee vind ik dat je aan die opdracht gehoor moet geven.
Ik voel me net als één van de tweeënzeventig leerlingen, die Jezus heeft weggestuurd. De arts Lucas schrijft hierover in zijn evangelie. Jezus geeft die evangelisten een bijzondere opdracht mee. Wat zouden wij daar in onze tijd mee kunnen?
Wie dit verhaal naleest (zie Lucas 10), vindt veel in dit verhaal.
De opdracht om het evangelie te verkondigen.
Vertrouwen op Gods voorzienigheid (Hij zal erin voorzien; "Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet niemand onderweg").
Doorgeven van Gods vrede.
Voor wie wil: genezingspastoraat.
Een jeremiërende profetie ("Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 'Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!' Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad.")
Een bijzonder verhaal. Wellicht verwacht je van mij, als predikant, dat ik die geschiedenis ga uitleggen. Dat doe ik niet. Wat ik op dit moment wil meegeven, is het volgende.
De essentie van dit verhaal, is dat we door Jezus zelf de wereld in worden gestuurd. Ik dus ook, als dominee. Ik beschouw mezelf als één van die (tweeën)zeventig. Niet letterlijk, omdat ik tweeduizend jaar later leef. Wel literair: ik als een leerling, een apostel. Jezus stuurt ons erop uit. Maar tegelijk laat Hij weten dat het niet van ons werk afhangt. Uiteindelijk doet Hijzelf het werk.
We mogen vertrouwen dat Jezus ons helpt bij ons werk. God is niet afhankelijk van onze inzet. Maar we moeten wel iets doen. Als het niet van ons afhangt, maar we krijgen wel tijd van leven - dan kunnen we die tijd toch net zo goed op een praktische manier voor onze Heer inzetten?


2 opmerkingen: