zondag 19 augustus 2012

De mussen

Een dag met extreem hoge temperaturen. Ik weet niet wat jij daar van vindt, maar ik heb daar last van. Dat je bij het minste of geringste al het zweet op je voorhoofd voelt. Dat je dan een klein beekje zweet over je rug voelt stromen. En dat de mussen van het dak vallen.
Mussen vallen van het dak met dit warme weer. Ernst Jansz gebruikt dit beeld bij zijn vertaling van Dylan's Every Grain Of Sand. "Like every sparrow falling / like every grain of sand" wordt bij Jansz "Als iedere mus die vallen kan / als iedere korrel zand".
Jansz schrijft in zijn verantwoording over die musjes. "Mattheüs 10:29: Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
In een andere vertaling, van Lucas 12: 6-7, is dat vallen eruit gehaald en wordt de betekenis duidelijker:
Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penkinskens? En niet één van die is voor God vergeten.
Zo wordt ineens ook duidelijk dat de aantallen genoemd in de bijbel niet heilig zijn, terwijl daar enorm veel aandacht aan wordt gehecht. Maar dat terzijde."
Een paar bladzijden eerder schreef Jansz eveneens over die musjes. De context is hetzelfde lied.
"That every hair is numbered / like every grain of sand
Ja, die haren zijn natuurlijk toch wel belangrijk: Lucas 12: 6. Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet één van die is door God vergeten, en 7: Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven."
Mooi, dat beeld dat al je haren zijn geteld. Als zonder de wil van God niet eens een haar van je hoofd kan vallen, hoeveel te meer zorgt Hij voor ons? Als iets pietluttigs als je haar al zoveel aandacht verdient, dan de rest van je lichaam en leven toch ook?
Deze boodschap heb ik met het team de afgelopen dagen willen overbrengen op gasten. Hoewel het soms meer een hoopvolle boodschap was voor het team. De opkomst was aan de lage kant, en dat demotiveert erg. Maar gelukkig: er waren wel gasten! Misschien niet veel. Maar genoeg om te kunnen zaaien.
Het is dan niet aan ons om dat zaadje te laten verzorgen. De Bron van al het leven en van het geloof, Die zal hiervoor zorg dragen. In dat vertrouwen zijn we als team aan de slag gebleven, een week lang. In dat vertrouwen zijn we als team naar huis gegaan. In dat vertrouwen kunnen we rust vinden, omdat het werk nu is in de handen van Hem die Zijn werk nooit verlaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten