dinsdag 25 juni 2013

Mijn geloof, deel 2: rond de bocht ligt er genade

Gisteren schreef ik iets over mijn geloof. Over het dynamische karakter van mijn geloof. Ik schreef dat het in mijn geloof gaat om de boodschap, en niet om de letterlijke formulering. Dat is natuurlijk ook niet haalbaar in de kerk na Pinksteren: de boodschap van Jezus’ opstanding heeft in elke taal weer andere woorden en formuleringen.
Ik ben wel voorstander van het gebruik van herkenbare formuleringen. De Tale Kanaäns, zo je wilt. Het laat zien uit welke stroming je komt. Voor je zieleheil heeft het niets van doen.
Ik kan mijn geloof het beste verduidelijken aan de hand van een citaat. Dit citaat komt van Bob Dylan, geboren en getogen als een joods jongetje, daarna een ‘born again’-christen, en weer later een religieus wezen. In een interview in 1997, sprak Dylan het volgende:

Here's the thing with me and the religious thing. This is the flat-out truth: I find the religiosity and philosophy in the music. I don't find it anywhere else. Songs like "Let Me Rest on a Peaceful Mountain" or "I Saw the Light"—that's my religion. I don't adhere to rabbis, preachers, evangelists, all of that. I've learned more from the songs than I've learned from any of this kind of entity. The songs are my lexicon. I believe the songs. (bron: David Gates, Newsweek, ‘Dylan Revisited’, 8 juni 2010).

Dit is wat ik bedoel. Voor mij is het niet alleen I Saw The Light, maar ook Nederlandse varianten. Zoals bijvoorbeeld In Een Ander Licht, het Bijbelproject van Stef Bos en de NRCV. Of neem Broeder Dieleman, een Zeeuw met een gereformeerd-vrijgemaakte achtergrond. Schitterende teksten en muziek: ‘Rond de bocht ligt er genade’, of ‘Bid voor ons, die zondaars zien’.
De band Deadman met hun plaat Take Up Your Mat And Walk is ook schitterend. En kan met recht worden genoemd in dit verband.
Bob Dylan, de man van het citaat, is voor mij bij uitstek de vertegenwoordiger van dat religious thing. Hij neemt de Bijbel volstrekt serieus. Beelden uit het Woord maakt hij zich eigen en maakt er een nieuwe verhaal van. Met dezelfde boodschap.
De boodschap van ellende: de mens is ten dode opgeschreven. De boodschap van hoop: want de mens is verlost uit zijn ellendige en verrotte situatie. De boodschap van dankbaarheid: dat is Dylans lifestyle. Door met zijn talent (liedjes maken) te verkondigen hoe het zit.
Dat is mijn geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten