zondag 16 juni 2013

Frits Rijpma lijsttrekker ChristenUnie Leeuwarden

LEEUWARDEN – Frits Rijpma (56) is dinsdagavond gekozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie Leeuwarden voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2013. Tijdens de algemene ledenvergadering van de lokale kiesvereniging is de kieslijst vastgesteld. Rijpma, vorig jaar gekozen tot Politicus van het jaar 2012, vervult sinds afgelopen zomer de functie van fractievoorzitter.
De top-vijf van de kieslijst wordt verder ingevuld door respectievelijk Annemieke Koezema (nu lid steunfractie), Gert Jan Wiersma (eveneens steunfractie), Henk Voerman (voorzitter Provinciale Unie) en Suzanne Scholten (steunfractie). Bij het samenstellen van de lijst is onder meer gekeken naar de nieuwe dorpen, die na de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Leeuwarden behoren.
Tijdens de ALV is ook het verkiezingsprogramma besproken. Deze is nog niet definitief vastgesteld; een aantal onderdelen moet nog verder worden uitgewerkt.
Wel is gekozen om de campagne in te gaan met drie herkenbare ChristenUnie-thema’s: naastenliefde, waarbij wordt omgezien naar elkaar en iedereen meedoet in de samenleving; talenten, waarbij zowel jongeren als ouderen een actieve rol in de samenleving vervullen; en rentmeesterschap, waarbij sociale ontwikkeling en ondernemerschap worden gestimuleerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten