zondag 29 juli 2012

Leeuwarden als religieuze stad

Sinds eind maart woon ik in Leeuwarden, aan de Bleeklaan bij de rotonde met de Groningerstraatweg. Een mooie uitvalbasis, vind ik. Diverse religieuze instellingen zijn bij mij in de buurt.
Zo is daar de gereformeerd-vrijgemaakte kerk, de Morgenster. Die bereik ik als ik de Groningerstraatweg af fiets richting de watertoren. Bij die rotonde is de Morgenster. Vanuit mijn appartement heb ik zicht op de St. Bonifatiuskerk, een rooms-katholiek gebouw met een Titus-kapel.
Aan de Bleeklaan is een gebouw van de Baptistengemeente De Wijngaard. Het bordje aan de deur vertelt dat deze christenen elke zondag te vinden zijn in het WTC-gebouw in Leeuwarden. Elke zaterdag komt in het gebouw de Messiaanse gemeente bijeen.
Vlak naast het centrum is de Grote- of Jacobijnerkerk, naar ik meen een dominicaner orde binnen de katholieke kerk. Dit gebouw heeft het beroemde Oranje-poortje, waar de Friese Oranjes de kerk binnen traden. In de schaduw van deze kerk is het Joods Monument, op het pleintje van de Joodsche School.
De straat die langs de Jacobijnerkerk loopt, heet de Grote Kerkstraat. Hieraan bevindt zich de Waalse Kerk, een remonstrants gebouw. Eens per vier weken is in dit kerkgebouw een interkerkelijke Friestalige versperdienst.
Mijn ambtgenoot J.H. Zelle zei ooit over Leeuwarden dat het een verderfelijke stad is. Ik vind Leeuwarden een religieus centrum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten