vrijdag 5 juli 2013

Godsacker van Franeker

In Franeker heb je De Skûle. Deze instelling zet zich in op sociaal-cultureel gebied. En wil mensen met elkaar verbinden. Het bekende werk: ouderen en jongeren, krachtigen en zwakkeren. Verbinden van mensen. De maatschappij weer tot een geheel maken.
Tot zover de hoffelijkheden. Als dominee kan ik hier niet tegen zijn.
Wie wel, overigens?
Maar het meest opvallende aan deze organisatie vind ik de fysieke locatie. Misschien moet ik er niet meer achter zoeken dan een toevallige samenloop van omstandigheden. Hoewel ik trouwens niet in het toeval geloof – Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus leert dat we álles, gezondheid, ziekte, voorspoed, tegenspoed, leven en dood uit Gods hand ontvangen.
En toch, laat ik het dan frappant noemen.
Dat De Skûle op Godsacker is gevestigd.
Mooier kan het niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten