zondag 17 februari 2013

Bevrijding


Is het je wel eens opgevallen dat het in de hele Bijbel gaat om bevrijding? Al in Genesis 1 is sprake van een bevrijding.
Vrijheid gaat altijd om licht. Bevrijding is een beweging naar het licht toe. Als je mensen vraagt hoe de oorlog was, zullen ze zeggen dat het donkere jaren waren.
Als God in Genesis 1 het licht schept, de eerste creatie, is dat ook de eerste bevrijding. Daarna volgen nog meer vormen van bevrijding. De uittocht uit Egypte is de bekendste, na een plaag van drie dagen dikke duisternis. Het volk vertrok ook in de nacht uit Egypte.
Jezus’ sterven, de grootste bevrijding in de geschiedenis, volgt op drie uur dikke duisternis.
Het einde van de Openbaringen aan Johannes eindigen met het klapstuk van de bevrijding: de wederkomst van Jezus. In het hele boek van Johannes is een periode van duisternis voorspelt.
Bevrijding heeft dus alles te maken met licht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten